Veelgestelde vragen

Informatie en documenten

Je kan alle details over de oproep vinden op https://klimaatactieprogramma.be/nl/projectoproep. De documenten die je nodig hebt om een project in te dienen zijn beschikbaar op https://klimaatactieprogramma.be/nl/download-documenten.

Het reglement en de handleiding zijn enkel in het Nederlands beschikbaar. De sjablonen zijn beschikbaar in zowel het Nederlands als het Engels. Sommige onderdelen van het sjabloon moeten verplicht in het Nederlands worden ingevuld.

Account aanmaken

Controleer je spamfolder. Neem contact met ons op via info@klimaatactieprogramma.be als je geen e-mail van ons ontvangen hebt.

Voeg het e-mailadres info@klimaatactieprogramma.be toe aan je lijst met veilige afzenders.

Algemene gegevens over het project

Bij de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) krijgt elke entiteit een ondernemingsnummer (uniek identificatienummer) toegewezen. De structuur van het ondernemingsnummer is bij koninklijk besluit van 23 juni 2003 vastgesteld en heeft de vorm Zxxx.xxx.xxx, waarbij het eerste cijfer een 0 of een 1 is.

De aanvrager moet minstens 1 vestiging in Vlaanderen hebben. Hierbij verwijst "Vlaanderen" naar het grondgebied van het Vlaamse Gewest en de gemeenten die behoren tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Naast een vestiging in Vlaanderen dient een aanvrager ook aantoonbare activiteit te hebben in het Vlaams Gewest. Zie hiervoor de bepalingen in het reglement van de oproep.

Het begrip ‘onderneming’ wordt ruim geïnterpreteerd in het kader van de projectoproep en dekt een brede waaier aan mogelijke organisatievormen, waaronder bedrijven, studie- en adviesbureaus, ngo’s, vzw’s, onderzoeksinstellingen, universiteiten en hogescholen. Dit geldt zowel voor disseminatie- en/of capaciteitsopbouwprojecten als voor demonstratieprojecten.

Alleen het account waarmee het project is aangemaakt, heeft toegang tot en kan werken op het project.

Registreren en indienen van een project

Er kunnen per onderneming, in hoedanigheid van aanvrager, maximaal 4 projectvoorstellen aanvaard worden voor verdere beoordeling op ontvankelijkheid. Indien er meer dan 4 projectvoorstellen werden ingediend waarbij eenzelfde onderneming betrokken is als aanvrager, worden enkel de 4 eerst ingediende projectvoorstellen, volgens de timing van indiening op het indieningsportaal, aanvaard en meegenomen in de ontvankelijkheidscontrole. De te veel ingediende projectvoorstellen worden niet gecontroleerd, ook niet als zou blijken dat sommige van de 4 eerst ingediende projectvoorstellen onontvankelijk zouden zijn.

Na registratie kunnen de meeste velden terug aangepast worden tijdens de indieningsfase. Enkel het KBO-nummer, de hoofdaanvrager en het vestigingsadres van de hoofdaanvrager kunnen niet meer gewijzigd worden.

Vanaf 8 mei 2024 kan je jouw projectvoorstel indienen. Jouw projectvoorstel dient uiterlijk op 21 juni 2024 om 10u CEST ingediend zijn.

Voor demonstratieprojecten moet jouw projectvoorstel uiterlijk op 26 april 2024 om 14u CEST geregistreerd zijn en uiterlijk op 21 juni 2024 om 10u CEST ingediend zijn. Voor disseminatie- en/of capaciteitsopbouwprojecten is er geen registratiefase. Jouw projectvoorstel moet uiterlijk op 26 april 2024 om 14u CEST ingediend zijn.

Het Nederlands is de leidende taal. De sjablonen zijn beschikbaar in zowel het Nederlands als het Engels. Sommige onderdelen van het sjabloon moeten verplicht in het Nederlands worden ingevuld.

Bij indiening is het projectvoorstel definitief.

Je kan je vragen sturen naar info@klimaatactieprogramma.be. Het G-STIC team staat klaar om je verder te helpen.

Andere vragen

Gelieve je probleem zo gedetailleerd mogelijk te beschrijven en te mailen naar info@klimaatactieprogramma.be. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Je kan al je vragen mailen naar info@klimaatactieprogramma.be. We staan klaar om je verder te helpen.
Om je gebruikerservaring op onze website te optimaliseren willen we ook gebruik maken van optionele cookies waarvoor wij je toestemming vragen