€15 miljoen subsidies voor internationale klimaatprojecten

Deadline indiening demonstratieproject: 21 juni 2024 om 10u

De Vlaamse Regering heeft in 2021 het Vlaams Internationaal Klimaatactieprogramma gelanceerd, een subsidieprogramma om landen wereldwijd te ondersteunen in de strijd tegen klimaatverandering. Voor de vierde oproep wordt €15 miljoen subsidies voorzien voor projecten die klimaatoplossingen implementeren en opschalen. Het doel is om deze landen in staat te stellen om koolstofarme ontwikkelingspaden te volgen en hun gemeenschappen weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Dit programma voorziet subsidies voor demonstratie-, disseminatie-, en capaciteitsopbouwprojecten die uitgevoerd worden in ontwikkelingslanden en waarbij een Vlaamse onderneming de lead neemt.

Om in aanmerking te komen voor financiële steun van de Vlaamse Regering in het kader van het Vlaams Internationaal Klimaatactieprogramma, moeten projecten rechtstreeks en expliciet gericht zijn op het ondersteunen van adaptatie- en/of mitigatieacties. Projecten moeten zich toespitsen op gebieden waar klimaatgerelateerde oplossingen naar verwachting een maximale impact zullen hebben, bij voorkeur in één of meerdere van onderstaande sectoren: Biodiversiteit, Educatie & Onderzoek, Energie, Landbouw, Milieubeleid, Transport en Water & Sanitatie.

Demonstratieprojecten

Voor demonstratieprojecten moest jouw projectvoorstel uiterlijk op 26 april 2024 om 14u CEST geregistreerd zijn via het projectportaal van het Vlaams Internationaal Klimaatactieprogramma. Als je jouw projectvoorstel niet op tijd geregistreerd hebt, dan is het niet meer mogelijk om dit jaar nog een project in te dienen. Jouw geregistreerd projectvoorstel kan vanaf 8 mei 2024 verder uitgewerkt worden en dient uiterlijk op 21 juni 2024 om 10u CEST ingediend te zijn.

Een uitgewerkt projectvoorstel omvat een volledig en correct ingevuld projectsjabloon, projectbudget, logisch kader en andere relevante bijlagen. De uiteindelijke beslissing over de financiering van deze projectvoorstellen komt toe aan de Vlaamse Regering. Deze beslissing wordt verwacht in de loop van de maand november 2024.

Disseminatie- en/of capaciteitsopbouwprojecten

Voor disseminatie- en/of capaciteitsopbouwprojecten werd de projectoproep afgesloten op 26 april 2024. De uiteindelijke beslissing over de financiering van deze projectvoorstellen komt toe aan de Vlaamse Regering. Deze beslissing wordt verwacht in de loop van de maand juli 2024.

Gefinancierd door

Coördinatoren

Om je gebruikerservaring op onze website te optimaliseren willen we ook gebruik maken van optionele cookies waarvoor wij je toestemming vragen