Registreer je projectvoorstel voor 30 juni 2023 om 13:00 uur (CEST)

De Vlaamse Regering heeft in 2021 het G-STIC Klimaatactieprogramma gelanceerd, een subsidieprogramma om ontwikkelingslanden te ondersteunen in de strijd tegen klimaatverandering. Voor de derde oproep voorziet de Vlaamse Regering €17,6 miljoen subsidies voor projecten die klimaatoplossingen implementeren en opschalen in ontwikkelingslanden. Het doel is om deze landen in staat te stellen om koolstofarme ontwikkelingspaden te volgen en hun gemeenschappen weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Dit programma voorziet subsidies voor demonstratie-, disseminatie-, en capaciteitsopbouwprojecten die geïmplementeerd worden in ontwikkelingslanden en waarbij een Vlaamse onderneming de lead neemt. Om in aanmerking te komen voor financiële steun van de Vlaamse Regering in het kader van het G-STIC Klimaatactieprogramma, moeten projecten rechtstreeks en expliciet gericht zijn op het ondersteunen van adaptatie- en/of mitigatieacties in ontwikkelingslanden. Projecten moeten zich toespitsen op gebieden waar klimaatgerelateerde oplossingen naar verwachting een maximale impact zullen hebben, bij voorkeur in één of meerdere van onderstaande sectoren: Biodiversiteit, Educatie & Onderzoek, Energie, Landbouw, Milieubeleid, Transport en Water & Sanitatie.

Deadline indiening volledig projectvoorstel: 18 augustus 2023 om 10:00 uur (CEST)

Aanvragen voor financiële steun voor projecten die in aanmerking komen kunnen vanaf 16 mei 2023 ingediend worden en moeten uiterlijk op 18 augustus 2023 om 10:00 uur (CEST) ontvangen zijn via het projectportaal van het G-STIC Klimaatactieprogramma. Alle projectvoorstellen moeten echter uiterlijk op 30 juni 2023 om 13:00 uur (CEST) geregistreerd zijn. Als jouw projectvoorstel niet op tijd geregistreerd is, kan je jouw volledig uitgewerkt projectvoorstel niet indienen. Na registratie kan je jouw projectvoorstel verder uitwerken voor de deadline van 18 augustus 2023. Een uitgewerkt projectvoorstel omvat een volledig en correct ingevuld projectsjabloon, projectbudget & logisch kader en andere relevante bijlagen.

Alle projectvoorstellen worden onder coördinatie van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid in september/oktober 2023 geëvalueerd door een onafhankelijke jury.

De goedgekeurde projecten worden eind december 2023 bekendgemaakt en moeten starten voor maart 2024.

Om een project te registreren en in te dienen, moet de hoofdaanvrager een account aanmaken of inloggen op het bestaande account.

Coördinatoren

Partners

Gefinancierd door

Om je gebruikerservaring op onze website te optimaliseren willen we ook gebruik maken van optionele cookies waarvoor wij je toestemming vragen